Komfortzon: Från komfortzon till utvecklingszon

Att känna sig bekväm då och då kan definitivt vara skönt men att vara och känna sig bekväm kan i längden ofta leda till att man fastnar i rutiner, blir uttråkad och besviken. Framför allt så leder det till att man slutar att utvecklas. Som entreprenör, medarbetare eller som en individ så tenderar man ofta att känna sig nöjd och tillfreds med det man har och det är inte många som aktivt strävar mot att lämna sin komfortzon.

Komfortzon

 

Komfortzonen är den zon där man känner att man har en hög nivå av självkontroll och säkerhet, men det är också där som inget nytt riktigt kan hända eller ta plats. När man befinner sig i sin komfortzon så har man två stycken val. Man kan antingen nöja sig med att vara bekväm och börja stagnera, eller så kan man utmana sig själv, lämna sin komfortzon och växa.

Men för att kunna växa så måste man våga omfamna osäkerhet och känslan av att vara obekväm. Att bryta en vana, pröva någonting nytt, ta en risk, lära känna nya människor eller placera sig själv i en helt främmande miljö eller situation är inte alltid enkelt och kan kännas läskigt, men det är i princip alltid värt det.

Det kan vara utmattande men väldigt belönande. All utveckling och tillväxt kräver någon form av aktivitet, vare sig det gäller psykisk eller fysisk utveckling. Det kan inte ske någon tillväxt och utveckling utan ansträngning och ansträngning betyder arbete. Man måste helt enkelt arbeta med sig själv när man lämnar komfortzonen bakom sig. Människor som regelbundet söker efter nya upplevelser och utmaningar tenderar att vara mer kreativa och även mer känslomässigt stabila och resilienta jämfört med dem som sitter fast i sina gamla rutiner.

När man vågar bryta sig loss från sina säkra vanor och rutiner så kan man egentligen bara bli starkare och mer självsäker, vilket hjälper en att nå upp till högre nivåer både professionellt och i privatlivet. Man måste helt enkelt lämna sim komfortzon och bege sig mot utvecklingszonen (the growth zone). Utvecklingszonen är den zon där man kan uppnå sina mål och riktig framgång i livet.

 

Komfort är inte allt

Det är naturligt att människor till en viss del trivs, eller tror sig trivas, i komfortzonen eftersom att man där ofta känner sig tillfreds, bekväm och man möter varje dag vetandes precis vad som ska hända. Man vet hur man ska sköta sina arbetsuppgifter och andra ansvarsområden i livet, vad resultatet av ens handlingar kommer att bli och man kan sitta lugn i båten när man vet att man inte kommer stöta på några oförutsedda utmaningar. Men det finns nackdelar med att känna så här eftersom att man dagligen går miste om många möjligheter att växa och utvecklas som person, entreprenör, partner, förälder mer flera.

Att växa kräver, per definition, att tänja på sina kunskaper och kompetenser och att pusha sig själv till att lämna det säkra boet, det vill säga komfortzonen, och börja utforska nya områden utanför där tillväxt och utveckling är möjligt. Det kräver att man börjar söka efter nya skickligheter som man kan lära sig och nya målsättningar att uppnå. Medan en stor mängd människor trivs helt okej i sin komfortzon och med att leverera på en nivå där det inte råder särskilt hög konkurrens eller osäkerhet, så finns det de som älskar nya utmaningar. De här personerna är ofta kreativa, väldigt bra på problemlösning och känner en stark tillfredsställelse när de lär sig nya saker och ständigt lyckas prestera på högre nivåer.

 

Från komfortzon till utvecklingszon

I komfortzonen känner man sig säker och avslappnad. Det är en plats där aktiviteter och beteenden passar in i ett tydligt mönster och rutiner vilket minimerar mängden stress som man känner och riskerna som man utsätter sig själv för. Att ta steget ut ur sin komfortzon innebär en ökad dos av osäkerhet eftersom att det aldrig är riktigt säkert vad som kommer att ske, vilket i sin tur kan öppna för att man känner mera stress och ångest. Men även om sådana negativa känslor kan uppstå så betyder inte det att komfortzonen är den plats där man bör stanna och nöja sig med livet.

För att kunna njuta av livet fullt ut och utnyttja sin fulla potential så behöver man nå sin utvecklingszon. Många tror dock att det görs i ett enda steg och att så fort man lämnat sin komfortzon så kan man uträtta och uppnå i princip vad som helst. Men riktigt så enkelt är det inte. Det första man gör är att lämna sin komfortzon, varpå man sedan går in i den nästföljande zonen som kallas för the fear zone. När man har tagit sig igenom den så fortsätter man vidare till the learning zone innan man slutligen når sin utvecklingszon. De här fyra zonerna representerar tillsammans fyra stycken steg och faser för personlig och professionell utveckling och tillväxt, som involverar att möta sina rädslor och att lära sig nya saker.

Resan från en persons komfortzon till utvecklingszon är således en stegvis process, där de olika zonerna på sätt och viss utgör viktiga milstolpar som man når i sin personliga utveckling. En del människor som tar steget ut ur sin trygga komfortzon och vidare till övergångszonerna lyckas dock aldrig ta sig hela vägen till sin utvecklingszon de där kan utnyttja sin fulla potential och lämna sina rädslor och osäkerheter bakom sig. Att möta sina rädslor och överkomma svåra utmaningar kräver hårt arbete och det är viktigt att ha tydliga målsättningar.

 

Komfortzon steg 1

1. Komfortzonen (the comfort zone)

Komfortzonen representerar det tillståndet där en person känner sig tillfreds, bekväm och inte under hot från konkurrenter eller omvärlden. Man känner att man har en god kontroll över sig själv och hur saker och ting kan komma att påverka en. Visserligen vill egentligen alla människor uppnå mål och förverkliga olika drömmar, men de personer som fastnar i sin komfortzon låter rädslan för osäkerhet och risker stå i vägen för förändring. För att kunna lämna komfortzonen så måste man utmana sig själv och sina rädslor. När man står inför nya utmaningar så betyder det att man har tagit steget över till the fest zone och lämnat komfortzonen bakom sig.

 

Farozon

2. Farozon (the fear zone)

När man befinner sig i den här zonen så tar negativa känslor så som rädsla och osäkerhet en stor plats. Andras åsikter om en själv spelar en stor roll och man har generellt ett rätt lågt självförtroende. En rädsla för att misslyckas och att vilja känna sig bekväm ligger i människans natur, och en tendens att leta efter ursäkter är vad som riskerar att dra tillbaka människor till komfortzonen. Här bör man komma ihåg att den här fasen bara är tillfällig och representerar en övergångsperiod. För att fortsätta framåt i sin personliga utveckling så måste man möta sina rädslor och utmana de faktorer som gör att man känner sig osäker. Det kommer leda till att man känner sig modigare och självsäkrare och vips så har man lyckats pusha sig själv vidare till the learning zone.

 

Lärozon

3. Lärozon (the learning zone)

Människor lär sig att ta itu med utmaningar och lösa problem genom att prova på nya saker och lära sig nya kunskaper. Det hjälper en nämligen att acceptera mer komplexitet i ens omgivning. The learning zone är det stadie där man har lämnat sin komfortzon och har fått ett ökat självförtroende för att lösa olika problem och möta nya utmaningar. Det är den fas i ens personliga utveckling som utgörs av nya upplevelser och erfarenheter. Om man fortsätter på samma bana så har man snart nått det fjärde och sista steget i sin personliga utveckling och tagit steget över till sin utvecklingszon.

 

Utvecklingszon

4. Utvecklingszonen (the growth zone)

Att nå sin utvecklingszon kräver som sagt hårt arbete och man kommer känna sig obekväm mer än ofta när man har lämnat tryggheten och den förutsägbara vardagen bakom sig. Men när man har nått sin utvecklingszon så kommer man att leva livet med en stark känsla av frihet och meningsfullhet. Ett tydligt tecken på att man har nått sin utvecklingszon är att man har anammat ett nytt tankesätt och attityd till livet och sin omgivning. Man har motivation till att sätta upp nya mål och man känner sig säker på att man har vad som krävs för att uppnå dem.

Man når nya nivåer av utveckling och framgång som man tidigare knappt trodde var möjligt. Samtidigt kommer man att dra till sig och attrahera andra människor som också befinner sig i sin utvecklingszon. Världens mest framgångsrika människor befinner sig i och opererar i utvecklingszonen, och sätter ständigt upp nya målsättningar för sig själva. Det är nämligen avgörande att man gör det för att inte riskera att förvandla sin utvecklingszon till en ny komfortzon. Om man börjar slappna av för mycket och sluta att expandera sin vision så finns nämligen risken att man blir allt för bekväm och börjar nöja sig.

 

10 sätt att utmana sin komfortzon på

Att bryta sig loss och lämna sin komfortzon kräver att man vågar pusha sig själv till att ta det första steget. Efter det första steget så kan man sedan tillåta sig att ta ”baby-steps”, det vill säga att ta små steg och ett steg i taget för att på så sätt låta sig själv vänja sig vid det nya och osäkra och för att låta känslor av rädsla och ångest lägga sig. Här kommer tio stycken tips på sådana små steg som man kan ta för att i slutändan nå sin utvecklingszon.

 

1. Informera sig själv

Man bör sträva efter att bli så medveten som möjligt om vad som händer utanför ens egna komfortzon. Ju mer man vet om någonting, desto mindre läskigt känns det och desto modigare känner man sig.

 

2. Lägg fokus på målsättningarna

Det kan vara smart och strategiskt att skriva ner en stegvis beskrivning och instruktion för hur man ska ta sig ut ur sin komfortzon, och sedan ta fram en plan för hur man ska ta sig vidare till varje ny nivå eller zon. För att hålla motivationen uppe så kan man inkludera mindre milstolpar och målsättningar inom varje plan och zon, vilka gör att man känner belöning och att man lättare märker av de framsteg som man gör inom sin personliga utveckling.

 

3. Ha ett positivt tankesätt

Det kommer att komma tillfällen då man råkar ut för negativa resultat och tuffa utmaningar. Det är viktigt att påminna sig själv om att det är en naturlig del av processen och att det onekligen kommer att ske någon gång. Istället för att se det som misslyckanden så bör man försöka uppskatta dessa situationer som en möjlighet att lära sig något och att ta till sig feedback om hur man kan göra någonting på ett bättre sätt.

 

4. Coacha sig själv

Om man coachar sig själv så är coachen alltid tillgänglig! För att adressera de tänkbara rädslor och tankar som man har kring framtiden så kan man fråga sig själv ”vad är det värsta som kan hända?” och ”vad är det bästa tänkbara scenariet?”.

 

5. Begrunda de saker man lyckats med

Genom att återvända till de utmaningar och rädslor som man lyckats besegra så påminns man om ens eget mod.

 

6.Utmana gamla rutiner

Man bör prova på något nytt med jämna mellanrum. När man provar något nytt så bör man fortsätta med den aktiviteten till dess att det inte längre känns läskigt eller obekvämt. När man nått dit med en viss aktivitet så väljer man en ny aktivitet att prova på för att fortsätta att utmana sig själv.

 

7. Fake it until you make it

Ibland fungerar det faktiskt att låtsas som att man är en person som inte har några som helst problem med att ta ett visst steg eller möta en viss rädsla. När man gör det och inser att det var fullt möjligt, så brukar resten komma av sig själv.

 

8. Fysiska övningar

Ens kroppsspråk kan spela en viktig roll i hur andra människor uppfattar en som person, men faktiskt också hur man uppfattar sig själv. Ju mer man förbättrar sin kroppshållning och sitt kroppsspråk, desto mer kan man stärka sitt självförtroende för de kommande stegen som man behöver ta. Det sägs till exempel att det kan göra stor skillnad för ens självkänsla, mod och motivation att börja varje dag med att ställa sig i en superhjälte-position, och på så sätt förkroppsliga de känslor man vill känna.

 

9. Ändra tankesätt

Genom att ersätta nedvärderande och negativa tankemönster och -vanor med uppmuntrande och positiva sådana så kan man göra det enklare för sig själv att skifta sitt perspektiv och pusha sig själv till action. En del människor gör det genom att starta varje dag med att säga ett mantra för sig själv om och om igen, till exempel ”Jag är modig”, för att på så sätt visualisera sig själv som modigare och för att omprogrammera sitt tänkande.

 

10. Dra lärdomar från misstag

Man bör fortsätta med att visualisera sina framsteg samtidig som man inte ska glömma bort alla de lärdomar som man har kunnat dra från sina misslyckanden. Genom att fokusera på det som man har lärt sig från varje obekväm situation som man har varit med om så ökar man sina chanser att lyckas.

 

Slutsats

Att utmanas i livet är i princip oundvikligt, men att låta sig besegras är ett val. Därför menar experterna inom personlig utveckling att man inte ska kämpa emot känslor av obehag och osäkerhet, utan använda de känslorna för att utvecklas och växa som person. För att leva ett lyckligt liv så är det viktigt att man känner en meningsfullhet med det man gör, både på jobbet och hemma i sitt privatliv. Men för att känna en meningsfullhet och att man verkligen lever sitt liv till det yttersta så krävs det ofta att man stiger utanför sin komfortzon, i alla fall då och då. Att stanna i sin trygga komfortzon kan innebära att man nöjer sig med en livssituation som inte är den optimala och att man går miste om delar av livet som kan höja livskvalitén avsevärt. Det är bara när man låter sig själv utmanas och man upplever tillstånd och känslor av rädsla och osäkerhet som man faktiskt kan växa och nå nya höjder.

På vägen till ens utvecklingszon, vilket är den plats där man kan uppnå sina mål och oändlig framgång, så måste man gå igenom de två andra faserna the fear zone och the learning zone. Det innebär att man måste låta sig själv möta det som skrämmer en och bygga upp sitt mod och sin självkänsla tillräckligt mycket för att våga prova på nya saker och lära sig nya färdigheter. Först då är man redo för att utvecklas och växa. Man bör således använda sina rädslor och känslor av obehag och osäkerhet när de dyker upp som katalysatorer för förändring och arbeta aktivt för att prova på nya saker. Man bör helt enkelt sikta mot att känna sig bekväm med att vara obekväm!

Projektledning

Projektledning

Team Projektledning består av en eller flera personer med teoretiskt och praktisk erfarenhet av projektledning.