Poka Yoke metoden

Poka Yoke: Metod för att undvika fel

Att göra misstag är mänskligt och något som alla personer råkar ut för då och då, hemma såväl som på arbetsplatsen. Det är dock alltid en otrolig lättnad när man

OODA-loop

OODA-loop: Hjälper dig att fatta rätt beslut snabbt

OODA-loop är en beslutscirkel. De fyra bokstäverna står för observe, orient, decide och act och ska vägleda individer att fatta korrekta beslut snabbt. OODA-loopen på svenska blir alltså: observera, orientera,