Vad är mätbart

Vad är mätbart?

I denna text kommer vi att gå igenom vad som är mätbart när det kommer till målsättning. Det blir allt vanligare att man hör folk prata om vikten av att

Kvalitetsledningssystem

Kvalitetsledningssystem

Det är viktig för en verksamhet att kontinuerligt utveckla och förbättra sina tjänster och produkter för att ge ett större värde till sina kunder och särskilja sig bland konkurrenterna. Det

TQM

TQM (Total Quality Management)

Idag så gör avancerade och mycket pålitliga metoder det möjligt att nå väldigt höga standarder för produkter och dess kvalitet. Som ett resultat av det så gör allt fler företag