Sex tänkar hattar: Metod för modernt, kreativt tänkande för problemlösning

Att arbeta och samarbeta i en gruppdynamik är inte alltid lätt. Eventuella argumentationer och konflikter man uppstå som ett resultat av att deltagarnas olika perspektiv krockar med varandra. I värsta fall så kan det sluta med att man ger upp arbetets huvudsakliga fokus och istället drivs deltagarna av att leverera sina vassaste argument. För att undvika att sådana situationer uppstår så kan man använda sig av olika metoder för problemlösning, och på så vis följa detaljerade steg som leder gruppen framåt i sitt arbete utan konflikter. En sådan metod är den så kallade ”Six thinking hats”, sex tänkar hattar på svenska.

Six thinking hats sex tänkar hattar

 

Metoden togs fram av Edward de Bono 1985. De Bono anses av många vara grundaren till modernt, kreativt tänkande och han har tagit fram en mängd andra metoder förutom Six thinking hats. Även i de situationer där en arbetsgrupp har samma, gemensamma mål så kan oliktänkande ofta stoppa upp eller störa en kreativ process för att nå en lösning på ett problem. Syftet med Six thinking hats är att man ska tillåta sig själv att utforska flera olika perspektiv på ett visst problem eller fråga. Metoden hjälper individer så väl som grupper att bredda sitt tänkande för att därmed förhoppningsvis kunna nå mer unika lösningar.

Varje hatt i Six thinking hats har en specifik färg och är kopplad till ett visst sorts tänkande. En individ eller en grupp ”har på sig” en hatt i taget och under tiden som hatten sitter på så är tanken att man ska utforska den hattens perspektiv till fullo. Sedan byter man hatt och perspektiv.

Six thinking hats

1985 skrev Edward de Bono boken ”Six thinking hats” och skapade metoden med samma namn i syfte att göra möten mer effektiva och beslutsfattande processer snabbare. Six thinking hats är idag en populär metod för problemlösning.  I metoden så ämnar varje hatt att lära den som har på sig hatten att tänka på ett nytt sätt utifrån ett nytt perspektiv. Därför är Six thinking hats en välanvänd metod inom brainstorming och ett sätt att attackera nya problem på från olika vinklar.

Teorin bakom Six thinking hats är att den mänskliga hjärnans tänkande processer normalt sett följer ett visst antal vägar. Tänkandet kan utmanas och tränas för att utveckla olika taktiker för att möta specifika typer av problem. De Bono menade att det finns sex stycken sådana vägar i människans tänkande, därav sex olika hattar. Längs varje sådan väg, eller riktning, kommer hjärnan att identifiera och fokusera på särskilda aspekter av problemet i fråga, till exempel magkänsla, pessimistiskt tänkande, neutrala fakta etc. Eftersom att alla människor fungerar olika så kommer vissa hattar att kännas onaturliga, obekväma och ibland till och med kontraproduktiva för somliga personer medan andra kommer ha en motsatt uppfattning av samma hatt.

Användningsområden för Six thinking hats

Six thinking hats har sedan starten använts inom följande områden:

 • Ledarskapsutveckling
 • Förbättrad produktivitet, kommunikation och samarbete
 • Kreativt och innovativt tänkande
 • Beslutsfattande processer
 • Kritiskt, analytiskt tänkande och problemlösning
 • Organisatoriska förändringar och strukturer
 • I vilken situation som helst där man är i behov av högpresterande och kreativt tänkande och handling

Effekter av metoden

Användningen av Six thinking hats kan leda till att individen men framför allt arbetsgruppen blir bättre på att:

 • Maximera produktivt samarbete och minimera kontraproduktivt beteende
 • Möta problem, situationer, beslut och möjligheter på ett mer systematiskt sätt
 • Använda sig av parallellt tänkande som en grupp och på så sätt generera fler och bättre idéer och lösningar
 • Göra möten både kortare och mer produktiva
 • Minska mängden konflikter mellan gruppmedlemmar eller mötesdeltagare
 • Stimulera innovation genom att komma på fler och bättre idéer snabbare
 • Skapa dynamiska resultat-orienterade möten som gör att fler personer känner för att delta
 • Att gå bortom det uppenbara i sina processer för att på så sätt upptäcka alternativa och mer unika lösningar på problem
 • Att se möjligheter där andra bara ser problem
 • Att tänka klart och objektivt
 • Att se problem från nya och outforskade perspektiv och vinklar
 • Att göra noggranna utvärderingar
 • Att se alla olika sidor av samma mynt
 • Att lämna sitt ego utanför svåra situationer som behöver lösas tillsammans
 • Att uppnå betydande och meningsfulla resultat på mindre tid

De 6 hattarna och deras applikation

Man kan använda Six thinking hats på egen hand eller i gruppsammanhang som till exempel i olika möten. När man använder metoden i möten så ger det ofta positiva effekter i form av att förhindra konfrontationer som kan uppstå på grund av att man ser olika på diverse problem. Konflikter löper en högre risk att uppstå i sammanhang där individerna i gruppen har väldigt olika tankesätt, eftersom att varje enskilt perspektiv har samma rätt att existera.

Med hjälp av Six thinking hats så kan arbetsgruppen lära sig att separera och dela upp sitt tänkande i sex stycken tydliga funktioner och roller. Genom att mentalt, och bildligt talat, ta på sig en specifik hatt och sedan byta både hatt och roll så kan man enklare fokusera men också snabbare flytta sitt fokus och sina tankegångar samt mötets diskussioner.

De sex olika hattarna, vilka alla har en egen färg, går att delas upp i par. Den vita hatten handlar om information, medan den röda hatten handlar om känslor. Den svarta hatten är negativ, medan den gula hatten är positiv. Den gröna hatten uppmuntrar till kreativitet medan den blå hatten fokuserar på processer.

 

Vit tänkarhatt Fakta

Den vita hatten

Den vita hatten är informationsorienterad. Den kräver att den som har på sig hatten letar efter faktiska fakta och information som är relaterad till det projekt, fråga eller problem som man fokuserar på. Under tiden som man har på sig hatten så bör man titta noggrant på den information som man har tillgång till, analysera tidigare trender och se vad man kan lära sig från dem. Man bör även leta efter kunskapsluckor och antingen försöka fylla dem luckorna eller om det inte är möjligt, utgå från att de luckorna existerar när man fortsätter med projektet. Den vita hatten är helt objektiv och lägger inget värde vid den informationen som finns. Den går att likna vid en detektiv som samlar, organiserar, analyserar och sedan presenterar sina fynd. Anledningen till att man ska vara objektiv och inte lägga något värde i informationen är för att man på så vis ska undvika att ta förhastade beslut eller göra felaktiga antaganden för tidigt. Genom att samla in informationen och sedan analysera den objektivt så är målet att kunna nå faktabaserade lösningar. Man kan börja samla in fakta och information genom att ställa följande frågor:

 • Vad vet vi om problemet i fråga?
 • Vad vet vi inte om problemet i fråga?
 • Vad kan vi lära oss från den här situationen?
 • Vilken slags information krävs för att kunna lösa problemet?
 • Finns det potentiella och redan existerande lösningar som vi kan använda oss av för att lösa problemet?

 

Röd tänkarhatt Kanslor

Den röda hatten

När man har den röda hatten på sig så är det primära målet att intuitivt föreslå idéer och handlingar som är baserade på känslor och aningar. Den röda hatten bjuder in sin bärare till att fokusera på sin intuition, sin magkänsla och sina känslor. Man kan även fundera över hur andra skulle reagera känslomässigt. Även fast känslor och intuition inte är så enkla saker att förklara så kan känslor spela en viktig och ofta avgörande roll i tänkande och även beslutsfattande.

Den röda hatten är öppensinnad och icke-dömande. När man använder informationen som är baserad på känslor av olika slag så bör det vara möjligt att genom sin intuition relatera de känslorna till det problemet som man försöker lösa. Fokusområden för när man har den röda hatten på sig är att försöka ta reda på de andra gruppmedlemmarna aningar och känslor, upptäcka idéers dolda styrkor, använda sin instinkt för att identifiera potentiella svagheter samt att hitta källor till interna konflikter. Kom igång med den röda hatten genom att ställa följande frågor:

 • Vad säger min magkänsla om den här lösningen?
 • Baserat på känslor, finns det något annat sätt att fixa det här problemet på?
 • Vad är våra olika känslor för de beslut som vi tar?
 • Säger vår intuition att det här är den rätta lösningen?

 

Svart tänkarhatt Negativ

Den svarta hatten

Den svarta hatten står för dömande, och uppmanar sin bärare till att leta efter saker som kan gå fel och de potentiellt negativa effekterna av ett beslut. Det är en möjlighet till att vara ohämmat kritisk eller skeptisk, vilket kan vara en användbar teknik för att undvika misstag och dämpa eventuell överdriven och orealistisk optimism. På ytan så kan de idéer som andra hattar har hjälpt en att komma på verka perfekta. Då är det den svarta hattens uppgift att dyka djupare under ytan.

Det här steget, det vill säga hatten, är viktig för att den hjälper en att belysa en plans eller ett besluts svagheter, brister och potentiella faror så att man antingen kan eliminera dem, ändra dem eller förbereda en plan för hur man ska tackla dessa brister. Värt att notera är dock att man inte bara sitter och är dömande och negativ när man har den svarta hatten på sig. Det är viktigt att vara proaktiv och leta efter andra resurser och verktyg som kan vara användbara. För att kicka igång den svarta hattens tänkande så kan man börja med att ställa dessa frågor:

 • Om den här idéen skulle gå åt skogen, hur skulle det i så fall troligtvis ske?
 • Vad är den här idens mest allvarliga brist eller svaghet?
 • Vilka är de potentiella riskerna och negativa konsekvenserna?
 • Har vi de resurser, kompetenser och verktyg som krävs?

 

Gul tänkarhatt Positiv

Den gula hatten

Den gula hatten fokuserar på positivitet, entusiasm och optimism. Den hjälper sin bärare att tänka positiva tankar och fundera över vilka positiva effekter man kan vänta sig av planen eller idéen i fråga. Den gula hatten hjälper till att hålla uppe en optimistisk anda i gruppen, även när man står inför tuffa utmaningar. Med den gula hatten på så är målet att identifiera eventuella fördelar av en idé eller en plan, och inte låta sig tyngas ner av möjliga begränsningar utan istället tänka att allting är möjligt så länge man har viljan till det. Frågor att ställa när man har den gula hatten på sig kan till exempel vara:

 • Vad är det bästa sättet för att hantera det här problemet?
 • Vad kan vi göra för att få det här att fungera?
 • Vad är de långvariga effekterna av den här handlingen?

De här frågorna utgör, precis som för alla hattar, bara en startpunkt för ens analys. Allt eftersom att man arbetar sig igenom de sex hattarna så är det mycket möjligt att nya frågor dyker upp längs vägen.

 

Thinking hat Kreativitet

Den gröna hatten

Den gröna hatten representerar kreativitet. Den som har den gröna hatten ges chansen att utforska möjligheter, alternativ och nya, unika idéer. Den här hatten kan ibland kännas lite skrämmande att ta på sig, för att många ofta känner att de inte är kreativa personer. Men kreativitet är definitivt någonting som man kan utveckla och förstärka genom att öva och träna upp förmågan. Därför spelar den gröna hatten en viktig roll, eftersom att den förser sin bärare med en säker och trygg möjlighet att utforska och utveckla sin kreativa sida.

Det är viktigt att ingen möter någon annan med kritik. Den gröna hattbäraren uppmuntras till att tänka utanför lådan för att utforska okända idéer och tänja lite på de konventionella reglerna för att på så sätt lyckas generera nya sorters lösningar på de problem som man står inför. Ingen idé är för tokig eller orealistisk för att tas upp med den gröna hatten. Den som har den gröna hatten på sig kan börja med följande frågor:

 • Existerar alternativa möjligheter?
 • Kan vi göra det här på något annat sätt?
 • Är det möjligt att titta på det här problemet från ett annan perspektiv?
 • Hur tänker vi utanför lådan?

 

Gröna tänkarhatt Kontrollera

Den blå hatten

Den blå hatten är organiserande och spelar rollen som en slags arbetsledare och manager och hjälper till att analysera situationen som man befinner sig i. Den som har hatten på sig hanterar tänkandet i de andra hattarna och ser till så att alla deltagare är fokuserade och arbetar effektivt mot en lösning. Den här hatten kontrollerar processerna genom att förtydliga målsättningarna och utforska implementeringen av en idé, genom att titta på hur det ska ske och i vilken ordningen olika delar av implementeringen ska äga rum. Målsättningarna när man har den blå hatten på sig inkluderar att effektivt förbättra tankeprocesserna, att ställa rätt frågor som hjälper att skjutsa arbetet i rätt riktning samt att organisera de idéer och förslag som dyker upp och rita upp eventuella planer. Frågor för den blå hattbäraren inkluderar:

 • Vad är problemet?
 • Hur definierar vi problemet?
 • Vad är vårt mål och vad hoppas vi uppnå?
 • Vad kommer vi att uppnå genom att lösa det här problemet?
 • Vad är bästa metoden för att fortsätta?

 

Applicering av hattarna

För att öka kreativiteten och maximera effekten av Six thinking hats så kan man strukturera mötet och användningen av hattarna så här:

 1. Börja mötet med att skapa en agenda med hjälp av den blå hatten (organisatören).
 2. Brainstorma nya idéer och förslag med hjälp av den gröna hatten (den kreativa).
 3. Bygg vidare på idéerna med den gula hatten (den positiva).

 

Många anser att den gula hatten är den hatt av de sex som som har det mäktigaste men också det minst använda perspektivet. De flesta är nämligen mycket mer vana vid att skjuta ner både sina egna och andras idéer, istället för att leta efter positiva attribut och möjligheter. Ju mer gruppen fokuserar på den gula hatten, desto bättre kommer de att bli på att bygga vidare på och uppmuntra varandras idéer istället för att konkurrera med dem.

Följande tabell visar några exempel hur de sex hattarna passar in i olika delar av ett möte eller arbetsprocess och hur man bör ordna hattarna för maximal effekt. Notera att varje sekvens alltid både börjar och slutar med den blå hatten. Det beror på att gruppen startar genom att tillsammans kommer överens hur de ska tänka och arbeta, sedan gör de själva tänkandet och sen avslutar de processen genom att utvärdera utfallen och resultaten och bestämmer vad de ska göra härnäst.

AKTIVITET

HATT-ORDNING

Initiala idéer 

Blå – Vit – Grön- Blå

Välja mellan alternativ

Blå – Vit – Grön – Gul – Svart – Röd – Blå

Hitta lösningar

Blå – Vit – Svart – Grön – Blå

Strategisk planering

Blå -Gul – Svart – Vit – Blå – Grön – Blå

Slutsats

Six thinking hats är en användbar och effektiv metod som ser på problemlösning från flera olika perspektiv och vinklar. Den har funnits sedan 1980-talet och är ofta en viktig del av brainstorming generellt. Någonting som gör metoden unik är att den tillåter för att känslor, både positiva och negativa, är en del av vad som i många andra fall brukar vara en rationell och platonisk process. På så sätt så öppnar Six thinking hats upp för kreativitet och nytänkande idéer och lösningar, inom problemlösning så väl som inom beslutsfattande.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.