Vad är en workshop

Vad är en Workshop?

De allra flesta arbetsplatser och lärosäten genomför olika sorters workshops, även om de inte alltid kallas just så. Andra ord för samma fenomen är exempelvis arbetstemadag, arbetsseminarium och snabbkurs. Dessa

Hur gör man en workshop

Hur gör man en Workshop?

Workshops har blivit ett allt vanligare verktyg för företag att använda inom strategi, produktutveckling och marknadsföring. Dock finns en risk att konceptet urvattnas i takt med att det blir allt

Hur lång är en workshop

Hur lång är en Workshop?

Workshop är ett begrepp som de flesta är bekanta med. Det som skiljer en workshop från ett vanligt möte är vissa ingredienser som gör workshopen mer idégenererande och inspirerande. Detta

Varför workshops

Varför Workshops?

Det kan finnas många anledningar till varför en organisation är intresserade av workshops. En vanlig orsak är att någon typ av process kräver kreativitet och samarbete mellan olika avdelningar, vilket