Låt-gå Ledarskap: När chefen slutat leda

Det tar ofta inte särskilt lång tid att märka om en chef är dålig eller bra på sitt jobb och i sitt ledarskap. En dålig chef är någon som man inte trivs med att jobba under, någon som aldrig berömmer eller tackar en för ens insats och som bara uppmärksammar ens misstag och brister. En god ledare är passionerad och inspirerande. Det är de bra ledarna som får företagen att växa och utvecklas, genom att de engagerar och motiverar sina anställda till att jobba hårdare. Den här texten tittar närmre på en ledarskapsstil som kallas för låt-gå ledarskap. I ett sådant ledarskap kan ledaren ofta betraktas ha abdikerat från sin ledarskapsroll, genom sitt väldigt passiva och oklara ledarskap.

 

Låt gå Ledarskap

Vad är ett låt gå ledarskap?

När en ledare har nått ett så kallat låt-gå ledarskap har personen i fråga slutat att leda sina anhängare, det vill säga sina anställda. En ledare som betraktas utöva den här sortens ledarskap har ofta en felaktig uppfattning om sig själv, och tror att de i praktiken utövar ett demokratiskt ledarskap där den beslutsfattande makten skulle vara mer utspridd. Det stämmer i de flesta fall inte och det brukar gå fort att skilja mellan en verkligt demokratiskt ledare och en låt-gå ledare, framför allt genom de anställdas reaktion på ledarskapet.

Det går att känna igen ett låt-gå ledarskap genom följande egenskaper:

 • Passivitet
 • Dåligt beslutsfattande
 • Otydliga och mer eller mindre abstrakta mål
 • Bristande strategier
 • Mycket ryckande på axlarna
 • Brist på motivation
 • Oklar ansvarsfördelning
 • Ledaren visar ingen empati för de anställdas välmående och trivsel

 

Ett låt-gå ledarskap är den sorts ledarskapsstil som generellt sett anses vara den mest ineffektiva och som också är minst populär och omtyckt bland de anställda. Den är till och med ofta mindre omtyckt än den auktoritära ledarskapsstilen. Ett låt-gå ledarskap kan snabbt leda till sjunkande produktivitets- och trivselnivåer inom företaget, samt en sämre arbetsmoral bland de anställda.

Vad är en låt-gå ledare?

En person som anammat ett låt-gå ledarskap bryr sig i regel inte längre om sin roll som ledare, och har ingen respekt för det ansvar som en ledarskapsroll innebär i ett företag. Den här typen av ledare är passiv i sin roll och utövar därför ett väldigt svagt och ibland obefintligt ledarskap. I ett team där en låt-gå ledare är verksam kan det ofta ske så att en informell ledare tar över. Att en informell ledare tar över kan många gånger leda till en ökad instabilitet i gruppen samt att konflikter och intriger uppstår på grund av det maktspel som utspelar sig.

En låt-gå ledare kan ofta ha en destruktiv effekt på ett företag och har en negativ påverkan på de arbetsgrupper som de är verksamma inom och har ansvar för. De anställda kan till exempel ifrågasätta varför de ska jobba hårt om inte ens deras ledare gör det. Ett oinspirerat, omotiverat och ineffektivt ledarskap leder helt enkelt till oinspirerade, omotiverade och ineffektiva anställda. Innovationsnivån inom gruppen eller företaget sjunker också när de anställda känner att de ändå inte blir belönade eller gör någon skillnad med sina nytänkande idéer. I ett sådant läge är det vanligt att de anställda istället söker sig till andra företag och arbetsplatser där de kan få uppskattning och känna att de utvecklas i sina roller.

Varför människor stannar kvar med ett låt-gå ledarskap

Det är dock inte alla medarbetare som söker sig bort från ett företag eller en arbetsplats där de upplever en låg-gå ledare och ett dåligt ledarskap. Att lämna sin nuvarande position kan verka som en snabb och enkelt utväg, men det stämmer inte alla gånger. Människor stannar kvar i stressiga och ohälsosamma relationer hela tiden, och tyvärr gäller detsamma också för mångas jobbrelationer. Det finns många själv till att det är så, och de flesta är kopplade till grundläggande behov och psykologiska dynamiker.

Känner sig emotionellt urvattnad

Att ständigt känna sig stressad dag efter dag på grund av ett dåligt ledarskap kan göra att man känner sig känslomässigt urvattnad. Den anställde kan ha viljan till att hitta ett nytt jobb men har helt enkelt inte energin till det. Det är oftast heller ingen bra idé att sluta på sitt nuvarande jobb innan man har ett nytt jobb på gång. Oavsett så är det inte det enklaste att lyckas få ett nytt jobb när man är utmattad och stressad hela tiden. Stressiga arbetsmiljöer kan också göra det väldigt svårt att ens föreställa sig att det är möjligt med en bättre jobbsituation.

Förlustaversion

Att inte vilja ge upp någonting man redan har är ett annat skäl till att människor stannar kvar på ett jobb med en dålig låt-gå ledare. Man brukar tänka tankar så som ”Visst är han/hon en dålig chef, men det här kanske är det bästa jobbet jag kan få”. Med psykologiska termer kallas det här beteendet för förlustaversion.

När man älskar sitt jobb

En del människor stannar kvar på grund av att de verkligen älskar sina jobb, även om de hatar chefen. Arbetet känns helt enkelt så pass meningsfullt och roligt att det ger dem en känsla av syfte och känslomässig tillfredsställelse.

En förhoppning om förändring

Till sist finns det alltid en gnutta hopp om att chefen kommer förändra sig och sitt ledarskap. I praktiken händer det dock sällan, men hoppet finns där.

Så hanterar man ett dåligt låt-gå ledarskap

Om det inte är ett alternativ att säga upp sig så finns det några olika strategier som man kan ta till för att hantera ett dåligt ledarskap så effektivt som möjligt. Medan den exakta strategin beror på exakt hur dålig låg-gå ledaren är eller vilka ledarskapsegenskaper chefen saknar så följer här några allmänna rekommendationer.

1. Identifiera chefens drivkrafter

Det första man bör göra är att observera ledaren. Genom att observera dem vill man kunna identifiera chefens drivkrafter och underliggande motivationer. Man vill ta reda på vad som triggar dem och vad som är viktigt för dem. Man bör komma ihåg att det inte alltid är så att chefen själv är medveten om vad som driver och motiverar dem, men om man observerar dem nära kan man ibland dra viktiga slutsatser kring följande:

 • Är de oroliga över hur deras kolleger och chefer ser på dem?
 • Hur mäter de framsteg hos sig själva och hos andra?
 • Vad bryr de sig mest om?
 • Vad skrämmer dem?

Genom att förstå en ledares personlighet bättre samt deras drivkrafter kan man anpassa sitt eget beteende och sin interaktion med ledaren själv. När man till exempel ska presentera en idé för en låt-gå ledare som man vet är en besserwisser och som tycker om att ta åt sig all ära kan man presentera idén på ett sätt som ger ledaren en chans att bli delaktig. Istället för att säga ”Jag tror vi kan spara pengar genom att ändra hur vi gör X och istället göra Y” så är det bättre att formulera det ”Jag skulle vilja höra din åsikt. Tror du vi kan spara pengar genom att byta ut X mot Y?”. På så sätt kan ledaren tro att de spelar en viktig roll och kan ta åt sig i alla fall en del av äran. Då är det troligare att idén i slutändan blir implementerad.

2. Sabotera inte

Det kan kännas lockande att ge igen genom att arbeta väldigt långsamt, ta ledigt några extra dagar, sjukanmäla sig när man är frisk och liknande. Det brukar dock bara förvärra situationen med chefen och dessutom är det viktigt att man bibehåller goda relationer med sina kolleger och andra ledare inom företaget. Man vill heller inte låta det påverka ens egen arbetsroll. Därför är det viktigt att man fortsätter jobba hårt. Så länge man inte har ett annat jobb på gång vill man gärna inte förlora det nuvarande jobbet.

3. Förutse

Det är en bra idé att försöka förutse hur låt-gå ledarens intressen, behov och förväntningar kan komma att förändras. Genom att göra det kan man se till att alltid ligga steget före sin chef.

4. Förtydliga

Bra kommunikation är ett måste för alla typer av företag och organisationer. Tyvärr är det också en väldigt vanlig egenskap som många låt-gå ledare saknar. Istället för att förlita sig på en sådan ledare som har dåliga kommunikationskunskaper bör man försöka ta kontroll över situationen själv. En bra och enkel metod för att förtydliga någon annans kommunikation är att helt enkelt att upprepa det personen säger tillbaka till dem. Det innebär till exempel att man kan säga ”Okej, så det jag hörde dig säga var det här. Är det det du menade?”. Den här metoden fungerar bra med en passiv chef som låt-gå ledaren, speciellt när man blir delegerad en ny uppgift.

11 tecken på att en ledare är dålig

Förutom passivitet och axelryckande, dåligt beslutsfattande och oklar ansvarsfördelning så finns det andra faktorer som ofta utmärker ett låt-gå ledarskap och dåliga chefer. Här är några egenskaper och karaktärsdrag som man kan hålla utkik efter.

1. Undviker konflikter

Oavsett om det är mellan avdelningschefer eller medarbetare är det alltid viktigt att hantera konflikter direkt och beslutsamt. Genom att inte ta itu med konflikterna snabbt eller bara hoppas att de kommer försvinna av sig själva låter en låt-gå ledare bara situationen förvärras genom att ligga och gro. Ledaren kommer fortfarande behöva ta itu med konflikten, men konflikten kommer troligtvis ha hunnit trappas upp och eskalerat vid det laget. En bra ledare är medveten om att de inte kan göra precis alla medarbetare glada och nöjda jämnt, och vet mycket väl att tuffa beslut är en del av deras jobbeskrivning och ansvar.

2. Brist på flexibilitet

De dagar då det var normen att applicera en enda ledarstil igenom en hel karriär är förbi sedan länge. En låt-gå ledare är sällan särskilt lyhörd, medan en bra chef vet när och hur de ska anpassa sitt ledarskap. De känner också sina anställda på ett mer personligt plan och förstår hur de anställda bäst motiveras. Numera finns det inte mycket som varnar om ett dåligt ledarskap lika mycket som en orubblig chef.

3. Envishet

Människor tycker om att tänka att de intagit en ledarskapsposition på grund av deras kompetens och erfarenhet. Medan det kan stämma till olika grad så kan det också leda till arrogans och en viss envishet, till exempel när det gäller att vara öppen och mottaglig för andras idéer och förslag. En viktig del av rollen som ledare är att inspirera sitt team till att sikta högre, en förmåga många låt-gå ledare helt saknar och inte bryr sig om att träna upp. Om de anställda som jobbar under en sådan låt-gå ledare inte är tillräckligt mycket autonoma för att ha mandat att lösa problem på egen hand och till och med göra misstag kommer de troligtvis att mista sina motivation.

4. Rationalisering av dåligt eller oetiskt uppförande

Det spelar ingen roll hur smart eller kompetent en låt-gå ledare är, om de rationaliserar dåligt uppförande antingen för egen del eller för andras är de dömda till att misslyckas med sitt ledarskap. Det är en dålig vana som många låt-gå ledare anammar, men att rationalisera dåliga affärsmetoder på grund av kortsiktiga vinster hinner alltid ikapp dem.

5. En oförmåga att skapa eller bidra till företagets organisationskultur

Passiviteten i ett låt-gå ledarskap visar sig också genom ett bristande engagemang för företagets organisationskultur. Att skapa den rätta kulturen är viktigt för att stärka och lyfta de anställda. Det medför positiva konsekvenser för hela företaget, och när en ledare inte gör sitt bästa för att förbättra kulturen och atmosfären på arbetsplatsen syns det genom sjunkande produktivitetsnivå och ofta också en högre omsättning av de anställda.

6. Dålig kommunikation

Ledare måste kunna kommunicera på olika sätt och med olika sorters medarbetare och människor. En låt-gå ledare med dålig kommunikationsförmåga kan inte effektivt dela företagets mål, uppdrag eller strategi med sina anställda för att på så sätt uppnå dem tillsammans. Att kunna kommunicera effektivt, både muntligt och skriftligt, är ett måste för alla ledare.

7. Självcentrerade

Förutom att det inte är särskilt kul eller trivsamt att arbeta med självcentrerade personer så utgör dessa personer ofta väldigt dåliga ledare. En låt-gå ledare som är väldigt självcentrerad tar ofta åt sig äran för uppgifter och framgångar som de inte har bidragit till och skuldbelägger andra människor för sina egna misstag. Det leder i längden till en sänkt arbetsmoral inom företaget.

8. Oförutsägbarhet

Oförutsägbarhet hos en låt-gå ledare kan visa sig på olika sätt men innebär generellt att personen är svår att läsa. De anställda behöver kunna förutse vad deras chef kommer efterfråga och vilja ha för att själva kunna vara åtminstone lite autonoma, vilket ofta är en förutsättning för att skapa nöjda medarbetare. Om de anställda känner att de behöver få alla beslut och handlingar godkända innan de utförs på grund av rädsla för bestraffningar innebär det att man helt har misslyckats med sitt ledarskap. Dessutom behöver de anställda en viss stabilitet för att känna sig trygga. Om de anställda vet att chefens reaktion på dåliga nyheter är beroende av deras humör den dagen kan det stoppa flödet av viktig information.

9. Ingen framförhållning

Att känna sig tillfreds med status quo är sällan en bra egenskap hos en ledare. Detta är något som låt-gå ledaren utstrålar genom sin passivitet och nonchalans. Det signalerar att ledaren bryr sig mer om att överleva och sitta säkert i båten än att växa och utvecklas. Bra ledare tänker och planerar med god framförhållning och ser till att hålla sina företag på framkant när det gäller förändring och innovation.

10. Besserwissers

En bra ledare är medveten om att de inte vet allting och vilken kunskap de saknar. De känner inget starkt behov av att alltid vara den som har rätt eller den som är smartast i rummet. Bra ledare vet istället vem och när de ska be om råd och hjälp. Låt-gå ledare som är besserwissers tar sällan hjälp genom rådgivning av andra ledare eller kolleger. På så sätt misslyckas de med att utnyttja all den kompetens och kunskap som företaget tillsammans sitter på.

11. Inget eller väldigt lite fokus på kunden

En bra ledare är alltid fokuserad på sina kunder. De måste veta exakt vilka kunderna är, hur deras behov ser ut och hur företaget kan arbeta för att möta de behoven bättre än konkurrenterna. Om ens ledare inte bryr sig om företagets kunder kan man i princip alltid räkna med att ledare från de konkurrerande företagen kommer och kan utnyttja det faktumet, och ta över ens marknadsandelar.

Slutsats

I en perfekt värld skulle alla ha bra och kompetenta ledare och chefer, som lyfter upp en, hjälper en att lyckas och får en att känna sig uppskattad och värdefull. För många anställda utgör dock deras chef en av de mest stressande delarna av deras arbetsdag. Ett så kallat låt-gå ledarskap är en ledarskapsstil som präglas av passivitet, dåligt beslutsfattande, oklar ansvarsfördelning och svaga relationer mellan ledarna och de anställda. I ett sådant företag tenderar medarbetarna att mista sin motivation och sitt engagemang för arbetet. Förvirring kan uppstå när ledarskapet inte är tydligt, och konflikter tenderar att skapas när informella ledare börjar ta låt-gå ledarens plats.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.