Målbilder: Visualisering av det mål som du önskar uppnå

För att nå våra målsättningar i livet krävs motivation och drivkraft. Utan detta blir det ganska svårt att driva sig själv mot det uppsatta målet och troligen även ganska plågsamt.

Du måste vilja engagera dig och målet måste vara något som du själv har valt.

För att hjälpa sig själv på vägen kan man arbeta med målbilder av olika slag.

En målbild kan hjälpa dig att visualisera vad det är du egentligen vill uppnå och på vilket sätt.

Denna bild skall hjälpa dig att finna din inre motivation och kämpa vidare.

Malbilder

 

Visualisera

Elitidrottare arbetar mycket med denna form av visualisering, men även många drivna företagare. Det är ett måste att använda sig av visualisering, målbilder och mental träning när du vill nå högt uppsatta mål i livet, men även för att må bra och känna att saker och ting har en mening.

Det är oerhört viktigt och avgörande när man tar sig an så stora utmaningar som att starta ett företag, att man hela tiden har en målbild framför sig som peppar och ger energi. Varje gång du stöter på motstånd kan du blunda, se målbilden framför dig och känna energin strömma. Man kan säga att en målbild är en bild av hur du vill att det ska se ut när du firar att du lyckats med ditt företag.

 

Vad är en Målbild?

En målbild är en visualisering av det mål som du önskar uppnå. Det handlar alltså om att skapa sig en bild i huvudet kring hur det kommer att se ut när målet nås eller är nått. Du kan ha flera målbilder samtidigt, men du bör helst inte arbeta med fler än två.

Bilden skall vara positiv och din egen, inte påhittad av någon annan. Det finns några viktiga punkter när det kommer till detta.

En framgångsrik målbild är skapad utifrån följande fem grundregler. Den ska vara:
1. Självvald
2. Inspirerande
3. Konkret och kontrollerbar
4. Tidsbestämd
5. Ambitiös

 

Självvald

Det största hotet mot framgång är att du tappar motivationen, och ger upp. Det mest avgörande för motivationen är att du får vara självbestämmande. Ju mer du följer ditt hjärta desto längre kommer du att brinna och desto fler motgångar kommer du att klara av. Du ska inte satsa på något som logiken säger är ett säkert kort. Du ska inte följa normen. Och ägna inte ditt liv åt att förverkliga någon annans dröm. Utan se till att välja dina mål utifrån vem du och vad du verkligen önskar få ut av livet.

 

Inspirerande

För att du ska lyckas nå ditt mål kommer du att behöva gå emot dina instinkter genom att gå utanför det som du är bekväm med, utmana dina rädslor och satsa på långsiktiga belöningar istället för kortsiktiga. För att det ska vara värt uppoffringarna och ansträngningarna behöver ditt långsiktiga mål vara riktigt inspirerande och värdefullt för just dig. Det du har att vinna på detta måste vara klart och tydligt. Ju längre bort i tiden din dröm ligger desto mer inspirerande behöver den vara för att du ska lyckas.

 

Konkret och kontrollerbar

För att du ska veta när du har nått dit du vill och för att du ska kunna ta fram en bra plan för detta, gäller det att du gör din målbild så konkret som möjligt. Det bästa är att beskriva dig själv i en påtaglig situation i framtiden. Beskriv i detalj vad du gör, vad du upplever, vad som händer och vilka som är där tillsammans med dig. Använd alla dina fem sinnen. Skildra vad du ser, hör, luktar, smakar och känner. Försök framkalla starka känslor, eftersom målbilder som är laddade med intensiva känslor har förtur i ditt omedvetna.

Definiera även några mål som går att mäta, och se till att dessa är så kontrollerbara som möjligt. Genom att se till att du kan påverka om du når ditt mål eller inte, slipper du bry dig om andras prestationer. Det hjälper dig att behålla din motivation och att fokusera på det som du kan påverka istället för att bry dig om andra eller konkurrera med dem.

 

Tidsbestämd

Sätt en tidpunkt då du ska ha nått ditt mål. Fundera igenom hur lång tid du tror att du behöver för att göra din plan till verklighet. Tänk på att allt är möjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid. När även tidpunkten är bestämd vet du exakt vad du vill uppnå och när det ska vara klart. Då kan du enklare ta fram en plan som inkluderar alla delmål och steg du behöver ta för att nå dit du vill.

 

Ambitiös

Om du nu ska satsa på något du verkligen brinner för gäller det att du inte tappar tron på dig själv och börjar backa från målet. Då finns det risk att du blir uttråkad, tappar intresset och ger upp. Något som är för enkelt är inte lika attraktivt som en bedrift som du kommer att vara stolt över efter att du har genomfört den. Du behöver du hela tiden utmana dig själv och ligga på gränsen till vad du egentligen klarar av. Upplevelsen av att vara så uppslukad av en uppgift att du förlorar både tid och rum är en enorm motivationshöjare. Då är det arbetet i sig som är njutningen.

När du väl har beskrivit din målbild med hjälp av en konkret situation och ett antal mätbara mål är det även dags att åskådliggöra din målbild med hjälp av en bild. Ditt omedvetna berörs nämligen inte av ord utan det kommunicerar med bilder. Bilden behöver inte vara konstnärlig däremot fungerar det bättre med starka färger. Om du absolut inte vill rita eller måla kan du klippa ut bilder ur tidningar och göra ett collage eller använda dig av passande fotografier eller vykort. Hur du gör spelar ingen roll, huvudsaken är att du skapar en bild som symboliserar din måluppfyllelse och som väcker din inspiration och glädje.

Förvara din målbeskrivning på ett ställe så att du ser den varje dag. Varje kväll innan du somnar fantiserar du att du har uppnått din vision. Gör också en konkret plan och se till att du varje dag tar minst ett steg närmare ditt mål.

 

Visualisering

När man arbetar med målbilder och mental träning är det mycket viktigt att visualisera det som komma skall.

Genom att göra detta blir det enklare att fullfölja målet. Det blir tydligare för dig själv vad är du egentligen vill uppnå. En idrottsman/kvinna kan exempelvis se framför sig hur de står på prispallen med pokal i handen, och sedan kämpa för att den visualiseringen ska bli verklighet.

När du visualiserar något målar du upp en bild i ditt huvud kring hur du önskar att det kommande målet ska se ut. Vad du har på dig, vart du befinner dig, vilka som är runt omkring dig och så vidare.
En konstnär kan visualisera hur ett kommande verk skall se ut när det är klart, det är samma sak när det gäller alla andra områden och situationer som har med visualisering att göra.

 

Processen är viktig

Men det är inte bara slutresultatet i sig som är viktigt utan även vägen dit. Det finns forskning som visar på att de individer som till största delen endast fokuserar på att få ett framgångsrikt slutresultat, många gånger inte blir så framgångsrika som de hade önskat. Men där emot får de individer som satsar och fokuserar på processen till slutresultatet bättre framgång och når sina mål i större utsträckning.

En anledning till att resultatet ofta blir bättre när man fokuserar på att visualisera vägen till målet, är att uppmärksamheten fästs vid planeringen. Man fokuserar på hur stegen skall se ut för att nå det slutgiltiga målet, och inte endast på en enstaka händelse eller slutdestination.

 

Målbildsträning

När man visualiserar något är det viktigt att skapa sig en målbild. Det är den som driver dig framåt sedan när det hårda arbetet mot målet sätter igång. Det här hör delvis ihop med din egen självbild, och om du har en dålig självbild kan detta blockera dina tankar och resurser som finns inom dig.

För att peppa dig själv att driva på framåt måste du tycka bra om dig själv och tro på dig själv. Just därför är det så viktigt att med hjälp av mental träning stärka denna bild av dig själv om den är dålig. När du får bättre självkänsla och självbild kommer du att få bättre slutresultat.

När du ska sätta igång och skapa dig en målbild kan det vara bra att få lite hjälp på vägen. Det är alltid bra att skriva ner på ett papper exakt vad det är för mål du tänker dig för att det hela ska bli ännu tydligare. En av de modeller som man med fördel kan använda sig av när det kommer till detta kallas för S-M-A-R-T- modellen.

 

SMART- modellen

Det finns många olika svar på hur man sätter upp nya visioner och mål, men för att vara säker på att man får med allt viktigt som bör finnas med, kan det vara bra att utgå från SMART-modellen. Det finns många olika varianter av SMART men vanligtvis ser den ut som nedan och ska innehålla specifika mål, mätbara mål, accepterade mål, realistiska mål och tidsbundna mål.

Ett specifikt mål är ett väldigt exakt mål som är väl definierat, vilket underlättar när man ska se om man lyckats uppnå målet.

Ett mätbart mål menas med att det ska gå att räkna ut om målet uppnåddes eller inte. Men mätbarhet handlar också om att vara överens om hur målet ska mätas; genom försäljningssiffror eller kundnöjdhet, till exempel.

Ett accepterat mål menas med att målet måste vara accepterat av medarbetarna/medarbetaren som har i uppgift att uppnå målet. Om inte medarbetaren accepterar målet i fråga, kommer det inte finnas i den anställdes medvetande på samma sätt och medarbetaren kommer inte jobba lika aktivt för att uppnå målet. Därför är det otroligt viktigt att involvera medarbetaren i målprocessen, så att målet kan godtas och bli accepterat.

Ett realistiskt mål handlar om att målet inte får vara för svårt att uppnå samtidigt som det inte får vara för lätt. Ett realistiskt mål går också hand i hand med huruvida personen accepterar sitt mål, vilket är varför ett mål kan behöva individanpassas för att bli mer realistiskt.

Ett tidsbundet mål menas med att målet har en början och ett bestämt slut, så att man vet när målet ska vara uppnått.

 

Mental träning

Mental träning är enormt viktig för allt som har med prestationer, målbilder, välbefinnande/välmående och stresshantering att göra. Den mentala träningen är ett samlingsbegrepp för många olika områden som har med det psykologiska att göra.

Det handlar om att vi även måste träna våra psyken, inte bara våra kroppar och det fysiska, för att nå framgång eller för att må bra. Ofta hänger det fysiska och det psykiska ihop och kan påverka varandra till det bättre och till det sämre. Det som är viktigt är att du lär känna dig själv och hur just du fungerar. När du lärt dig detta kan du dessutom hantera svåra situationer på ett bättre sätt, och tvinga dig själv till ett visst tankesätt eller agerande som är bra för dig och som kan rädda dig i stunden.

För idrottsmän/kvinnor på elitnivå är den mentala träningen minst lika viktig som den fysiska. Dåliga nerver kan nämligen förstöra ganska mycket när de väl gäller. Det gäller för dessa individer att lära sig hantera press och stress och ändå prestera på topp. Den mentala träningen kan nog många gånger på så vis kännas svårare än den fysiska.

 

Vid en del tillfällen i livet är mental träning som allra mest användbart och viktigt:

• En viktig anställningsintervju
• Stå på en scen
• Audition för en roll
• Hålla föredrag
• Uppkörning för att ta körkort
• Vittna i domstol
• Inför en operation
• Inför en flygning
• Lyfta telefonen för att sälja något
• Bergsklättring

 

Och när du regelbundet använder dig av mental träning kan du få:

• Ökad koncentrationsförmåga och ett bättre fokus
• Förbättrade resultat inom ditt målområde, idrott, ledarskap, livet
• Ökad kännedom om dig själv och dina rektioner
• Förbättrad fysisk och psykisk hälsa
• Bättre på att styra och systematisera dina tankar för ökad kontroll
• Ökad medvetenhet om hur du styrs av dina känslor
• Ökat lugn, minskad upplevelse av stress och spänningsproblem
• Jämnare blodtryck och vilopuls
Ökad självkänsla och ett bättre självförtroende
• Mer positiv attityd och inställning till livet och tillvaron
• Ökad glädje och förbättrade resultat i dina studier
• Snabbare återhämtning efter motgångar

 

Sammanfattning

En målbild är en visualisering av det mål som du önskar uppnå. Det handlar alltså om att skapa sig en bild i huvudet kring hur det kommer att se ut när målet nås eller är nått. Du kan ha flera målbilder samtidigt, men du bör helst inte arbeta med fler än två.

Bilden skall vara positiv och din egen, inte påhittad av någon annan. Det är oerhört viktigt och avgörande när man tar sig an så stora utmaningar som exempelvis att starta ett företag, att man hela tiden har en målbild framför sig som peppar och ger energi.

Varje gång du stöter på motstånd kan du blunda, se målbilden framför dig och känna energin strömma. Man kan säga att en målbild är en bild av hur du vill att det ska se ut när du firar att du lyckats med ditt företag.

Det finns några viktiga punkter när det kommer till att skapa en målbild:

1. Självvald
2. Inspirerande
3. Konkret och kontrollerbar
4. Tidsbestämd
5. Ambitiös

 

Visualisering

En stor del av mental träning och framtagande av målbilder handlar om visualisering och på vilket sätt du väljer att göra detta. Att visualisera något innebär att du gör upp en bild i ditt huvud över hur du vill något ska bli eller se ut. Och sedan strävar du efter den bilden och resultatet.

 

Processen är det viktiga

Forskning visar att många av de individer som väljer att endast fokusera på slutresultatet blir mindre framgångsrika, medan de som fokuserar på och visualiserar själva processen för att nå slutresultatet, får ett bättre önskat resultat i många fall. Detta visar på att det är mycket som handlar om just detta, att inte bara se framgången i sig som målet utan även hur du ska ta dig dit.

 

Målbildsträning

Att skapa sig en målbild är viktigt för visualiseringen, detta handlar mycket om din egen självbild och hur den ser ut. Om man har en dålig självbild hämmar och blockerar detta dina egna resurser, vilket inte är bra när man ska vara aktiv och drivande.
Genom att arbeta med mental träning kan du stärka din självbild och självkänsla, vilket därmed kommer att bidra till ett bättre utfall och process.

 

S-M-A-R-T- modellen

SMART bygger på fem steg:
• Specifikt
• Mätbart
• Accepterat
• Realistiskt
• Tidsatt

 

Mental träning

Grundläggande mental träning består av så kallad avspänning och avspänd koncentration. Den ger en väldigt bra stresshantering, inre balans och känsla av egenkontroll. I ett avspänt tillstånd är du mycket mottaglig för självpåverkan och nästa steg är att du redan i förväg gör dig en föreställning av hur du gör, känner och tänker när du når eller har nått ditt mål.

Målinriktad mental träning innehåller förutom de båda momenten avspänning och koncentration alltså även mentala föreställningar om egna meningsfulla mål. Det kan handla om allt ifrån enkla mentala förberedelser inför arbetsdagen till personliga livsmål.

Projektledning

Projektledning

Team Projektledning består av en eller flera personer med teoretiskt och praktisk erfarenhet av projektledning.