Medarbetarskap

Medarbetarskap

Medarbetarskap är ett begrepp som ofta används inom ledarskap. Det finns inte någon exakt vedertagen definition för begreppet, men medarbetarskap handlar om medarbetares relationer och attityder gentemot sina chefer och

Vad ar team

Vad är team?

Ett team är en grupp människor som arbetar tillsammans för ett gemensamt mål. På företag kan man dela in sina anställda i team för att skapa mer effektivitet. Teamets medlemmar