Hur gör man en Målgruppsanalys

Hur gör man en Målgruppsanalys?

En av de viktigaste delarna av alla sorters marknadsföringsarbete är att välja ut och beskriva vilken målgrupp man ska rikta sig till. Detta gör man med en målgruppsanalys. Vilken målgrupp

Hur gör man en Intressentmodell

Hur gör man en Intressentmodell?

I varje projekt finns ett antal olika individer som har ett intresse av att se projektet genomföras på ett visst sätt. Dessa personer kallas projektets intressenter. Intressenterna har inte nödvändigtvis

Vilka är intressenter i ett projekt

Vilka är Intressenter i ett projekt?

När ett nytt projekt startas är det mycket vanligt att inleda arbetet med en diskussion om intressenter. Intressentmodellen används för att identifiera vilka individer och organisationer som har ett intresse

Vad är intressenter i ett företag

Vad är intressenter i ett företag?

Ett företag är beroende av en mängd olika aktörer för att existera. Det är omöjligt att bedriva någon form av verksamhet utan att vara kopplad till omvärlden. På 1980-talet presenterades

Vad används Intressentmodellen till

Vad används Intressentmodellen till?

Innan ett nytt projekt inleds är det nödvändigt att göra visst förarbete. Förarbetet innebär bland annat att ha klargjort aspekter som gäller projektets omfattning och vilka personer som kommer att

Informationsmodell

Informationsmodell

En informationsmodell är ett ramverk inom vilken organisationer kan samla sin bärande information. Denna information ser olika ut beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs, men ofta handlar det