Är svenskar introverta

Är svenskar Introverta?

De flesta har hört talas om uttrycken introvert och extrovert, och har kanske försökt ta reda på vilken grupp man själv tillhör. Det finns en mängd olika tester och information

Hur vet man om man är introvert

Hur vet man om man är Introvert?

Den som alltid känt sig lite annorlunda och alltid tyckt om att göra saker på egen hand, kanske har hört talas om begreppet introvert. Det finns dock många missuppfattningar kring

Hur bemöter man en introvert person

Hur bemöter man en Introvert person?

Det finns många sätt att beskriva en individs personlighet och livsfilosofi. Ett vanligt sätt är att särskilja mellan introverta och extroverta personer. Denna distinktion är baserad på en teori av

Vad är introvert person

Vad är en Introvert person?

I hundratals år har det funnits ett intresse att studera människors olika personlighetstyper. Under denna tid har det därför naturligtvis uppstått mängder av modeller och teorier som på olika sätt