Vad menas med Kommunikationsmodellen

Vad menas med Kommunikationsmodellen?

Kommunikation handlar om att påverka. Detta kan låta någorlunda drastiskt, men faktum är att även det mest obetydliga småprat kan härledas till en vilja att skapa en reaktion hos mottagaren.

Vad är klassiska Kommunikationsmodellen

Vad är klassiska Kommunikationsmodellen?

Kommunikation kan tyckas vara ett banalt ämne – vi kommunicerar alla på en daglig basis med allt från familj och vänner till kollegor på arbetsplatsen och nya bekantskaper. Många är

Vad visar Shannon och Weavers modell

Vad visar Shannon och Weavers modell?

På 1940-talet i USA fanns två forskare som studerade bland annat militär kommunikation. Claude Shannon var en matematiker som fokuserade framför allt på kommunikation via telefoni, med syftet att förbättra