Vem gör projektplanen

Vem gör Projektplanen?

Denna text ämnar besvara frågan ”Vem gör projektplanen?”. Artikeln kommer inkludera svar på frågeställningar såsom vem som är mest lämpad att göra en projektplan, vilka krav man kan ställa på

Vad ska ingå i en projektplan

Vad ska ingå i en Projektplan?

Denna artikel syftar till att beskriva vad som ska ingå i en projektplan. En projektplan innehåller många olika delar och artikeln kommer att beskriva de delar som är nödvändiga för

När upprättas en projektplan och vad innehåller den

När upprättas en projektplan och vad innehåller den?

När ett företag behöver förändra någonting kan en projektplan med ett specifikt innehåll upprättas. Denna artikel kommer att klargöra frågan ”när upprättas en projektplan och vad innehåller den?”. Relevanta faktorer

Hur man skriver ett projekt

Hur man skriver ett projekt?

Kunskapen att skriva ett projekt är något som behövs i väldigt många olika branscher. Denna artikel syftar till att beskriva hur man skriver ett projekt. Texten kommer att innehålla en

Hur skapar man ett projekt

Hur skapar man ett projekt?

Projekt som koncept är inte direkt en ny företeelse. Såväl historiska krig och uppföranden av byggnader som resor över Atlanten, är exempel på olika sorters projekt som genomförts i det

Tidsplanering

Tidsplanering: Hur du skapar en tidplan i projekt

Tidsplanering inom projektledning handlar om processen som krävs för att försäkra sig om att ett projekt slutförs i tid. Innan tidsplaneringen skapas är det vanligt att ha en work breakdown structure

Planering

Planering

Att planera gör det möjligt för ledare och chefer att styra framtiden snarare än att bli medsvept av framtiden. I en snabbt föränderlig miljö är behovet av planering desto viktigare