Strategi

Strategi

Strategi har blivit ett allt vanligare begrepp inom företagsvärlden. Det är dock många som saknar kunskap om dess exakta betydelse. Man slänger med ordet som om alla förstår innebörden, men

Hoshin Kanri

Hoshin Kanri

Hoshin Kanri är japanska för det som senare kom att översättas till ”Compass Management” på engelska, vari Hoshin på svenska kan direkt översättas till ”riktning”, och Kanri till ”administration”. Hoshin

Verksamhetsstyrning

Verksamhetsstyrning

Att ha ett brinnande intresse för den industri man är verksam inom och för det egna företaget är viktigt för att man ska kunna driva ett företag framgångsrikt. Men en

Tillvaxtstrategier

Tillväxtstrategier

Alla sorters företag ställs med jämna mellanrum inför hot från konkurrenter. Inte ens en stark dominans på marknaden eller finansiella resurser kan skydda företag från någon form av konkurrens. Därtill