Hur skriver man ett smart mål?

Hur skriver man ett SMART mål?

I denna text kommer vi att förklara hur man skriver ett SMART mål. God målsättning är ingen enkel sak och många kämpar med att formulera mål som faktiskt är uppnåeliga.

Vad betsår ett smart mål av?

Vad består ett SMART mål av?

Den här texten kommer att besvara frågan ”Vad består ett smart mål av?”. SMART är en akronym som ofta används inom företagsvärlden då man pratar om målsättning. Verktyget kan hjälpa

Vad står SMARTa för

Vad står SMARTa för?

I denna artikel kommer vi att besvara frågan ”Vad står SMARTa för?”. SMART är ett verktyg som används vid målsättning, och används av både företag och privatpersoner. Idén är att