The Zeigarnik Effect

The Zeigarnik Effect

Det är inte ovanligt att oavslutade uppgifter ligger kvar som en ständigt återkommande påminnelse i bakhuvudet, medan avslutade uppgifter tenderar att glömmas bort relativt fort. Hur många har inte upplevt