Vad är ett motargument

Vad är ett Motargument? Ett argument för det motsatta

Motargument används i konversationer där man antingen argumenterar för eller emot en speciell idé eller uppfattning. Argumentationer består av en tes och ett argument, samt motargument. Argumentationer är ofta skriftliga,

empati och Sympati

Sympati och Empati: Vad är skillnaden?

Att kunna känna närhet med andra är viktigt för alla människor. Människan är i grunden en social varelse och ensamhet kan i längden vara skadligt. För att vila och utveckla

Retorik

Retorik: Hur du talar inför folk

Ska du kanske hålla ett tal eller bara hålla ett föredrag inför väldigt många människor? Då vill du säkert att detta tal eller informationen skall nå fram till åhörarna på