Retorik

Retorik: Hur du talar inför folk

Ska du kanske hålla ett tal eller bara hålla ett föredrag inför väldigt många människor? Då vill du säkert att detta tal eller informationen skall nå fram till åhörarna på

Ennegrammet

Enneagram: En karta för inre utveckling

Enneagram är en personlighetstypologi. Det är en modell som ofta används för inre utveckling eller så kallad personlig utveckling. Det är en psykologisk modell som innehåller nio olika personlighetstyper. Dessa