Svagheter som kan ses som styrkor

Svagheter som kan ses som styrkor

De lyckliga få som har en förståelse för värdet av att kunna vända en svaghet till en styrka har ett väl tilltaget försprång mot dem som inte känner till det,