Teamutveckling

Teamutveckling: Att skapa effektiva team

När man lyckas med konsten att sätta samman och skapa ett effektivt team har man hittat nyckeln till framgång. Teamwork är så effektivt just på grund av att man samlar

OODA-loop

OODA-loop: Hjälper dig att fatta rätt beslut snabbt

OODA-loop är en beslutscirkel. De fyra bokstäverna står för observe, orient, decide och act och ska vägleda individer att fatta korrekta beslut snabbt. OODA-loopen på svenska blir alltså: observera, orientera,