Hur man skriver ett projekt

Hur man skriver ett projekt?

Kunskapen att skriva ett projekt är något som behövs i väldigt många olika branscher. Denna artikel syftar till att beskriva hur man skriver ett projekt. Texten kommer att innehålla en

Vad är FIRO-modellen

Vad är FIRO-modellen?

Ibland växer ett konkurrerande företag med stormsteg utan att man förstår varför, medan det egna företaget står stilla. Detta kan bero på många olika saker, men allt för ofta är

Vem skapade FIRO-modellen

Vem skapade FIRO-modellen?

Gruppsykologi är en intressant företeelse och det finns mycket forskning på området. FIRO-modellen beskriver en grupps utveckling, men var kommer egentligen all denna forskning från? Denna artikel ämnar besvara vem

Vad är Öppenhetsfasen

Vad är Öppenhetsfasen?

Vad händer när man sätter ihop en grupp människor som inte känner varandra sedan innan? När kommer gruppen att fungera tillsammans och bli en gemensam enhet och sträva mot samma

Vilka är Grupprocessens faser

Vilka är grupprocessens faser?

Alla har någon gång i livet varit i en grupp och upplevt olika känslor kring dessa sammanhang. Många gånger känns det nervöst och man kanske inte vågar vara sig själv

Vad är Processnivå

Vad är Processnivå?

En process är ett antal återkommande och sammankopplade aktiviteter som utförs i syfte att tillfredsställa ett visst behov. Aktiviteterna kan utföras av människor, men också av maskiner eller en kombination

Hur gör man en strategisk analys

Hur gör man en Strategisk Analys?

Omvärlden förändras i allt snabbare takt och det gäller för de flesta företag att hänga med i svängarna. Den strategi som fungerade för två år sedan – för att inte

Vad ska en nulägesanalys innehålla

Vad ska en Nulägesanalys innehålla?

Alla företag måste hålla sig uppdaterade och medvetna om hur deras respektive affärsidé och positionering förhåller sig till konkurrenters. Vidare finns det alltid andra faktorer som har mer eller mindre