Vad är ett Programskede

Vad är ett Programskede?

I denna text kommer vi att gå igenom vad ett programskede är och hur det påverkar byggprocessen. Programskedet förkommer tidigt i förloppet och beskriver de mål och krav som ställs

Hur ser byggprocessen ut

Hur ser Byggprocessen ut?

I denna artikel kommer vi att besvara frågan ”hur ser byggprocessen ut?”. Byggprocessen är komplex och kan delas upp i flera olika delar. Denna uppdelning ser ofta olika ut beroende