Vad är Projekteringsprocessen

Vad är Projekteringsprocessen?

Byggbranschen är en av Sveriges största branscher. Enligt bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagens statistik utgör företag inom byggindustrin cirka 9 procent av alla vinstdrivande verksamheter i Sverige. Det är således en

Vad kallas projektering med ett annat ord

Vad kallas Projektering med ett annat ord?

Vägen från idé till uppförd byggnad är inte alltid spikrak och definitivt inte simpel. Många moment ska genomföras och många personer är inblandade, särskilt om bygget är stort. En viktig

Vad är Systemhandlingsskede

Vad är Systemhandlingsskede?

Byggprojekt kan uppfattas som komplicerade, och det är inte utan anledning. Det är ett stort antal moment som genomförs i varje separat skede i byggprocessen och de är vanligen beroende

Vad betyder projekteringen i en byggprocess

Vad betyder Projekteringen i en byggprocess?

En byggprocess består av ett antal olika steg som involverar flera aktörer. Förutom byggherren är även kommunen involverad i processen, samtidigt som andra aktörer som Länsstyrelsen kan bli relevanta parter

Vad är ett Programskede

Vad är ett Programskede?

I denna text kommer vi att gå igenom vad ett programskede är och hur det påverkar byggprocessen. Programskedet förkommer tidigt i förloppet och beskriver de mål och krav som ställs