Klassisk betingning

Klassisk betingning: Hur det fungerar med exempel

Människan är en fascinerande varelse. Sedan århundraden tillbaka har psykologi och beteendevetande varit ämnen som uppbringat stort intresse bland forskare. På senare tid har intresset även vuxit bland gemene man

Vad menas med Kommunikationsmodellen

Vad menas med Kommunikationsmodellen?

Kommunikation handlar om att påverka. Detta kan låta någorlunda drastiskt, men faktum är att även det mest obetydliga småprat kan härledas till en vilja att skapa en reaktion hos mottagaren.

Vad är klassiska Kommunikationsmodellen

Vad är klassiska Kommunikationsmodellen?

Kommunikation kan tyckas vara ett banalt ämne – vi kommunicerar alla på en daglig basis med allt från familj och vänner till kollegor på arbetsplatsen och nya bekantskaper. Många är

Vad visar Shannon och Weavers modell

Vad visar Shannon och Weavers modell?

På 1940-talet i USA fanns två forskare som studerade bland annat militär kommunikation. Claude Shannon var en matematiker som fokuserade framför allt på kommunikation via telefoni, med syftet att förbättra

Är svenskar introverta

Är svenskar Introverta?

De flesta har hört talas om uttrycken introvert och extrovert, och har kanske försökt ta reda på vilken grupp man själv tillhör. Det finns en mängd olika tester och information

Hur vet man om man är introvert

Hur vet man om man är Introvert?

Den som alltid känt sig lite annorlunda och alltid tyckt om att göra saker på egen hand, kanske har hört talas om begreppet introvert. Det finns dock många missuppfattningar kring