Hur gör man en Målgruppsanalys

Hur gör man en Målgruppsanalys?

En av de viktigaste delarna av alla sorters marknadsföringsarbete är att välja ut och beskriva vilken målgrupp man ska rikta sig till. Detta gör man med en målgruppsanalys. Vilken målgrupp

Hur gör man en kommunikationsstrategi

Hur gör man en kommunikationsstrategi?

En kommunikationsstrategi är en plan för att säkerställa att man har en genomtänkt medveten och enhetlig kommunikation, som dessutom är stringent och jobbar i rätt riktning mot de mål företaget

Varför pest-analys

Varför Pest-analys?

I denna artikel kommer vi att gå igenom vilka fördelar som finns med att genomföra en pest-analys. Denna typ av analys, som främst används av företag, kan vara en god

Hur gör man en pest-analys

Hur gör man en PEST-analys?

I denna text kommer vi att besvara frågan ”hur gör man en Pest-analys?”. Företag använder Pest-analyser som ett verktyg för att förstå ens marknad och vilka externa makrofaktorer som påverkar

Vad betyder Pestel

Vad betyder Pestel?

Inom affärsvärlden hör man ofta talas om ”Pestel” eller ”Pestel-analys”. För att tydliggöra vad detta innebär kommer vi i denna test förklara vad Pestel faktiskt betyder. Analysverktyget används främst för

Hur gör man en BCG Matris

Hur gör man en BCG-matris?

Vi kommer i denna text att gå igenom hur man gör en BCG-matris. BCG-matrisen används ofta av företag som vill kunna förstå och analysera sina produkter för att rikta sina