Personligt ledarskap: Förmågan att leda sig själv och andra

Hur förvaltar du det som kastas åt ditt håll och hur leder du dig själv i livet? Att vara ledare handlar inte bara om att leda andra utan även om att leda sig själv i det företag som kallas för ”livet”. Detta är en viktig insikt att komma underfund med om du vill att livet ska gå i den riktning som är bäst för dig, din hälsa, dina målsättningar och mycket, mycket mer.

Personligt Ledarskap

 

Vad är Personligt Ledarskap?

Ett personligt ledarskap handlar om hur du leder dig själv i ditt liv, både privat och ute i arbetslivet. Här tar du ett personligt ansvar för dig själv och skyller inte händelser och annat som händer i livet på någon eller några andra. Oavsett ”vems fel” någonting är så hjälper det inte dig att fokusera på det. Du måste ta ditt ansvar om du ska komma vidare i livet och inte fastna i bitterhet och svårigheter. När du tar detta ansvar kommer du att märka hur mycket lättare det blir att påverka och ändra på tankesätt och situationer.

Om du även vill bli en framgångsrik ledare inom andra områden i ditt liv så som i ditt yrkesliv, är det först nödvändigt att du lär dig att leda dig själv.

Självbilden

Hur uppfattar du dig själv och vem tycker du att du är? Självbilden är det som sammanfattar detta. Hur din självbild ser ut beror delvis på vilken typ av uppväxt du har haft och vilka värderingar som du fått med dig från din barndom. Självbilden påverkar i stort sett allt i ditt liv, så som hur du talar och lyssnar samt hur du tror att andra människor runt omkring uppfattar dig.

Självbilden stämmer inte alltid överens med vad du visar utåt mot din omgivning, och det är ofta betydligt enklare och roligare att umgås med människor som har samma bild av dig som du själv har. Om så inte är fallet uppstår det lättare konflikter och problem med relationer och du börjar att ifrågasätta dig själv. Självbilden behöver inte vara konstant och se likadan ut genom hela livet, och den kan förändras beroende på vilken situation du befinner dig i exempelvis. På detta vis hänger detta mycket ihop med självförtroende och självkänsla.

Självkänsla och självförtroende – vad är skillnaden?

Något som till stor del påverkar dig och ditt personliga ledarskap är hur din självbild och självkänsla ser ut. Detta handlar inte om vad du är bra på och hur du presterar utan hur du ser på dig själv, och vad du tycker om dig själv. Självbilden och självkänslan är stora faktorer när det kommer till de beslut vi tar i livet. Om vi är i obalans och ägnar oss åt självhat kommer vi inte att utvecklas, utan snarare ta dåliga destruktiva beslut som leder oss i fel riktning i livet.

Att leda sig själv kräver att man är sitt bästa jag, men vi alla vet att vi inte alltid kan vara vårt bästa jag. Ibland händer det saker i livet som vi inte kan påverka, och då gäller det att ta hand om sin självkänsla. När du säger bra saker till dig själv kommer detta automatiskt att leda till en positiv utveckling. När du känner dig trygg i dig själv har du inget behov av ta förhastade beslut utan att först fundera över omständigheter och situation. Du tänker klarare och är säker på dig själv, vem du är och vad dina principer handlar om. Självkänslan är alltså föränderlig över tid beroende på vad som händer och sker under vägens gång.

Självförtroendet

Något som är mer beroende av situation och omständigheter är självförtroendet. Detta kan också vara bra att ha i ditt personliga ledarskap. Självförtroendet är kopplat till situationer, så som att du exempelvis är väldigt bra på att tala inför andra människor. På grund av att du är så bra på att tala offentligt kommer du per automatik känna högt självförtroende när du befinner dig i sådana situationer. Men i nästa stund kanske du blir tvungen gunga med i en dans, vilket du känner dig usel på, och då sjunker ditt självförtroende drastiskt. Självkänslan och självbilden är alltså mer kopplade till ditt inre och hur du ser och talar till dig själv, och självförtroendet har med situationer där du känner dig bekväm och i kontroll att göra. Ju mindre kontroll desto sämre självförtroende.

Utan allt detta inre känsloliv skulle livet vara statiskt och precis likadant hela tiden. Det är nyttigt med upp och nedgångar i livet. Många gånger lär vi oss något viktigt som gör oss starkare på vägen framåt. En riktigt bra självkänsla och inre självbild ger dig alla verktyg du behöver för att leda dig själv framåt. Du tar bra beslut och är säker på dig själv och vad du vill. Om du känner att du behöver förbättra din självkänsla finns det en del övningar och tankemönster som du kan använda dig av. Det handlar mycket om att hitta positiva sätt att relatera till saker och ting som sker i livet. I och med detta kommer du också att börja tala mer positivt till dig själv, och då är du på rätt spår.

Stresshantering – din bäste vän

Ett verktyg som du verkligen kommer att ha nytta av under din utveckling och ditt personliga ledarskap är stresshantering. Stress har nämligen i modern tid utvecklats till att bli en hälsofara som kan påverka i stort sätt alla delar av våra liv. Det blir dessutom svårt att tänka klart och ta genomtänkta logiska beslut när du ständigt är stressad.

Det som händer i kroppen när vi blir stressade går tusentals år tillbaka i tiden då vi människor fick fly undan rovdjur på savannen och liknande. Vi behövde stressen för att för en kort stund blir mer alerta och klara av att oss ur farliga situationer. När vi blir stressade utsöndras flera stresshormon i kroppen, exempelvis kortisol. Vissa funktioner i kroppen går ned i varv och vissa förstärks. Exempelvis stannar matsmältningssystemet upp, vilket kan förklara problem med magen. Du blir ofta mer skärpt för en stund och dina sinnen förstärks.

Men när stressen har passerat en gräns och är ständigt förekommande i ditt liv, då måste du ändra på något. Förutom att du kommer närmare risken att utveckla olika typer av sjukdomar kommer även din psykiska förmåga att påverkas. Människor som varit utbrända under en period vittnar om hur lång tid det kan ta att komma tillbaka bara rent psykiskt. Du tappar bort dig själv under en tid helt enkelt, på grund av att du inte har lärt dig att hantera din stress och sedan följt dessa råd.

Metoder för att hantera stress

Hur du väljer att hantera din stress är olika från individ till individ. Vissa människor tycker att träning och motion är det bästa medlet, medan andra fördrar yoga och meditation. För någon kan det handla om att ta det lugnt och läsa en bra bok, och för någon avslappnings- och andningsövningar. Det finns många vägar till att få utlopp för frustration och låta våra hjärnor vila. För det är egentligen det som allt handlar om. Träning är ett bra sätt för hjärnan att vila och fokusera på andra saker. Det är nämligen andra typer av hormon som utsöndras när vi tränar och dessa stör ut stresshormonet och gör att vi mår bra och känner oss glada. När du går igenom en stressig period är det viktigt att tänka på hälsan och att röra på sig. Genom att träna slår du två flugor i en smäll. Träning rekommenderas även ofta till människor som är deprimerade och behöver komma ur en svacka. När du tränar får du även bättre självkänsla och självförtroende i och med att du känner att du gör något som är bra för kroppen.

Ett annat sätt att träna men som samtidigt handlar mycket om att andas rätt, är yoga. När du tränar yoga stärker du både ditt psyke och din fysik, det är en lugn form av träning som kommer från Asien och som har slagit igenom stort i västvärlden. Övningarna går ut på att hålla vissa specifika positioner med kroppen under ett visst antal minuter. Varje övning har även ett specifikt namn. Yoga kan du ägan dig åt både på ett gym eller studio med instruktion, eller på egen hand hemma.

Andningsövningar är också en bra metod för att komma ner i varv och stressa av. Hur vi andas är väldigt centralt för hur vi mår. När vi blir stressade andas vi gärna korta andetag, men genom att under endast 30 sekunder tänka på sin andning och ta djupa andetag in genom näsan och ut genom munnen, kommer du snart att känna dig mer avslappnad. Andningen måste vi alltid tänka på i alla situationer i livet, ju bättre andning desto bättre balans i kroppen.

Målbilder och visualisering

Något som är centralt i ditt självledarskap är din förmåga att skapa målbilder och att visualisera. Om du inte kan se framför dig hur du vill att något ska se ut eller bli kan det vara mycket svårare att faktiskt nå målet. Det är dina målbilder som hjälper dig att finna motivationen som vi är i så stort av i det privata livet och i yrkeslivet.

Att visualisera handlar om att måla upp bilden i ditt huvud av hur du vill att resultatet ska se ut. Du bör även lägg stor vikt vid att visualisera vägen till målet. Du ska inte glömma bort vikten och betydelsen av hur du tog dig fram till målsnöret. Det är ofta den resan som är mest lärorik och inte när du står där på prispallen eller vad det än må vara. Det finns forskning som visar på att de som kan visualisera både vägen till målet och målet i sig i allt större utsträckning även sedan uppnår själva målet.

Det personliga ledarskapet bör därför innehålla en dos av målbilder och visualisering som hjälper dig att uppnå de mål som du drömmer om. Använd dina drömmar för att skapa målbilder, men glöm inte att visualisera vägen till målet. Motivationen och skickligheten är nästan helt beroende av hur bra du är på att visualisera. Detta går att öva på genom tankeövningar och metoder som är speciellt utvecklade för att hjälpa till med visualisering och tankeverksamheten.

Positivt tänkande

Har du någon gång fastnat i ett negativt tankemönster? Där ju mer du tänker negativt desto mer negativ blir du? Det finns en väg ut, och det är viktigt att du bryter detta tankesätt. Det fungerar åt motsatt håll också, ju mer positivt du tänker desto mer positiv blir du.

Det positiva tänkandet är något du är i behov av i ditt personliga ledarskap. När du ser livet från den ljusa sidan blir du lättare att ha att göra med, din egen energi blir lugnare och mindre stressad. Alla dessa tillstånd vill vi uppnå i vårt självledarskap. Allt som påverkar våra beslut i en positiv riktning är bra för oss. Vi vill alltså undvika destruktivitet och förhastade beslut.

Det är endast du själv som kan ta tag i det positiva tänkandet. Det handlar mycket om att ta ansvar för dig själv och de misstag du gör, men samtidigt att om att förlåta dig själv och se den positiva sidan av myntet. Öva dig själv i vardagen genom att komma på dig själv tänka negativa tankar och försöka vända dem i samma stund. Upprepa positiva mantran för dig själv när du blir orolig eller stressad.

Det positiva tänkandet innebär att tala positivt till och om oss själva. Det finns egentligen ingen anledning att fastna i något som är negativt då det sällan leder till utveckling. Alla kan vi dock hamna där, och man kan då behöva hjälp att ta sig ur detta under professionell ledning. Men mycket går att göra på egen hand och det finns också en helt del litteratur och självhjälpsböcker samt annan media på ämnet. Det viktiga är att du har eller hittar verktygen för att hjälpa dig själv i ditt personliga ledarskap. Ju fler verktyg du har desto större är chansen att du når dina målsättningar och att du bibehåller din hälsa under vägen gång.

Sammanfattning

Personligt ledarskap berör förmågan att leda sig själv och andra, samt att ta ett personligt ansvar för sina handlingar. Detta går hand i hand med den personliga självbilden, det vill säga hur man uppfattar sig själv och den man är. Självbilden är präglad av uppväxt och bakgrund, händelser och erfarenhet. Självbilden påverkar således det mesta, så som sätt att uttala sig, lyssna och föra sig för att nämna några exempel. Självbilden kan dock ändras, beroende på situation eller händelse och går hand i hand med självförtroende och självkänsla. Skillnaden mellan självförtroende och självkänsla kan enklast beskrivas som att självkänslan är mer direkt kopplad till det inre medan självförtroendet kan många gånger vara situationsanpassat, exempelvis om man utför något som man vet man är bra på kontra något som man är dålig på.

Stresshantering är ett väldigt viktigt moment inom ens personliga utveckling samt under det personliga ledarskapet. För mycket stress leder många gånger till ett dåligt mående, fattande av dåliga beslut samt oönskade resultat. I dagens moderna samhälle har stress klassats som en hälsofara. Det finns många olika sätt att hantera sin stress. För en del är träning och motion det bästa sättet medan andra föredrar meditation, skapande eller exempelvis yoga. Inom yoga går övningarna ut på att hålla vissa specifika positioner med kroppen under ett visst antal minuter. Varje övning har även ett specifikt namn och kan utövas i hemmet, eller på gymmet exempelvis. En annan populär teknik är olika andningsövningar. Olika kombination av djupa och korta andningar har stor påverkan för kroppens fysiska och mentala nedvarvning.

Att visualisera och föreställa sig olika moment och processer är ett annat viktigt inslag inom det personliga ledarskapet. Visualiseringen bör innehålla hela momentet och de önskade resultat som eftersträvas. Med dessa målbilder i huvudet blir det sedan enklare att utföra processen på riktigt.

Det positiva tänket är även det något som man är i behov av i det personliga ledarskapet. När du ser livet från den ljusa sidan blir du lättare att ha att göra med, din egen energi blir lugnare och mindre stressad. Alla dessa tillstånd vill vi uppnå i vårt självledarskap. Allt som påverkar våra beslut i en positiv riktning är bra för oss. Detta görs främst genom att undvika destruktiva val och situationer, och att tala till och om oss själva på ett positivt sätt. Negativitet leder sällan till en bra utveckling, just därför är det viktigt att hantera detta med hjälp utifrån om man har fastnat.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.