Hur gör man en strategisk analys

Hur gör man en Strategisk Analys?

Omvärlden förändras i allt snabbare takt och det gäller för de flesta företag att hänga med i svängarna. Den strategi som fungerade för två år sedan – för att inte

Vad ska en nulägesanalys innehålla

Vad ska en Nulägesanalys innehålla?

Alla företag måste hålla sig uppdaterade och medvetna om hur deras respektive affärsidé och positionering förhåller sig till konkurrenters. Vidare finns det alltid andra faktorer som har mer eller mindre

Hur gör man en PLC analys

Hur gör man en PLC-analys?

I denna text kommer vi att gå igenom hur man gör en PLC-analys. PLC är kort för product life cycle och beskriver hur beteendet kring en produkt förändras under dess

Vardeflodesanalys

Värdeflödesanalys

Rester och avfall behöver inte nödvändigtvis betraktas som ett slöseri eller som något utan ett faktiskt värde. Istället kan det betraktas som någonting som är användbart och värdefullt men som

Analysmodeller

Analysmodeller

En analysmodell är ett verktyg man kan använda sig av för att bättre förstå sig på information. Det gäller att inte bara lagra data i exempelvis en informationsmodell, utan för

Rotorsaksanalys

Rotorsaksanalys

För att förstå ett problem behöver man hitta orsaken bakom detta. En vanlig metod då man söker efter bakomliggande orsaker är att använda sig av en rotorsaksanalys. Denna princip grundar