Svagheter som kan ses som styrkor

Svagheter som kan ses som styrkor

De lyckliga få som har en förståelse för värdet av att kunna vända en svaghet till en styrka har ett väl tilltaget försprång mot dem som inte känner till det,

Profilering

Profilering

När man ska skapa en strategi för sitt företag är det viktigt att man först tar reda på vilka ens kunder är. Det är särskilt viktigt när man ska utveckla

Upskilling och Reskilling

Upskilling och Reskilling

Kompetensutveckling är ett attraktivt ledord, inte minst på dagens arbetsmarknad. Företag har i de allra flesta fall en ambition att växa och utvecklas, vilket kan vara ett oöverstigligt hinder om

Arbetsbeskrivning

Arbetsbeskrivning

En arbetsbeskrivning är ett dokument som beskriver en specifik tjänst och de arbetsuppgifter som ingår i denna. I arbetsbeskrivningen ska tjänstens tydligaste ansvar och åligganden vara beskrivna och ge en

Headhunting

Headhunting

Headhunting kallas den process då ett företag anställer en extern rekryterare eller specialist, ofta för att utföra en viktig rekrytering. Vanligtvis används headhunting bara för tjänster med hög profil som

Styrkor svagheter intervju

Styrkor och svagheter intervju

Under en arbetsintervju behöver man ofta prata väldigt mycket om sig själv. Eftersom det är något man annars inte gör särskilt mycket så kan det kännas ganska obekvämt. En av