Vem uppfann SWOT analysen?

Vem uppfann SWOT-analysen?

SWOT-analysen är ett verktyg för att analysera och förstå ett företags styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Analysen kan hjälpa till att förstå vad som behöver göras för att företaget på

Varför gör man SWOT

Varför gör man SWOT?

Denna artikel kommer att gå igenom varför man gör en SWOT-analys. Denna typ av analys har en mängd användningsområden och har blivit populär främst bland företag, men även organisationer, föreningar

Vad innebär det att göra en SWOT-analys

Vad innebär det att göra en SWOT-analys?

I denna text kommer vi att besvara frågan ”Vad innebär det att göra en SWOT-analys?”. De allra flesta som arbetat på ett företag eller med en förening har någon gång

SWOT analys Volvo

SWOT-analys Volvo: Styrkor och Svagheter

Volvo är ett svenskt företag som har profilerat sig som ett starkt varumärke inom bilindustrin. Med ett stort fokus på säkerhet har företaget utvecklats under årtionden och blivit en av

SWOT analys IKEA

SWOT-analys IKEA: Styrkor och Svagheter

IKEA är ett mycket framgångsrikt svenskt företag som hela tiden expanderar. Idag är IKEA är välkänt namn även internationellt och företaget har butiker över hela världen. Vad hemligheten bakom framgången

SWOT analys ICA

SWOT-analys ICA: Styrkor och Svagheter

ICA är främst en matvarukedja som befinner sig på den svenska och norska marknaden. Här har företaget en stark ställning och kontrollerar en stor del av den försäljning som sker.