Livscykelperspektiv

Livscykelperspektiv

Företag och dess anställda inom design, försäljning, tillverkning och finans tar dagligen viktiga beslut för att balansera sina kunders nöjdhet, varans kvalitet, säkerhet, kostnader med mera. Genom att applicera ett

Full range leadership model

Full range leadership model

När man tänker på olika typer av ledare kan det vara lockande att gruppera dem i enbart två stycken kategorier, nämligen i bra och dåliga ledare. Man kanske har haft

Motivationsteorier

Motivationsteori

Motivation utgörs av den vilja som man känner för att nå ett visst mål eller utföra en specifik uppgift. Motivation är en nödvändig ingrediens för att kunna formulera och sedan

Empowerment

Empowerment

Att må bra och trivas i sig själv är viktigt för att man ska kunna leva ett långt och lyckligt liv. Att trivas i sig själv innebär att man är

Förändringskurvan

Man har investerat tid och pengar i ett nytt system och nya effektiva processer. Därtill har man tränat upp alla medarbetare i de nya metoderna och gjort deras liv enklare.

Ledaregenskaper

Ledaregenskaper

Ett bra ledarskap är något som ofta är avgörande för hur ens anställda trivs och hur produktiv ens organisation är. Utan ett tydligt ledarskap är risken stor att de anställda

Lean Startup

Lean Startup: Maximera företagets uppstart

Att starta och driva företag kräver både smarta strategier och goda kunskaper om marknaden och sin målgrupp. Tidslinjen från idé till färdig produkt kan ofta vara lång och slitsam, och