Sjalvledarskap

Självledarskap

Självledarskap innebär ett aktivt förhållningssätt till sina egna mål och önskningar. Genom ett bra självledarskap ska ens tankar och handlingar leda till ens mål. Den förste som myntade uttrycket var

Micromanagement

Micromanagement

Det är otroligt viktigt med en bra chef eftersom chefen är avgörande för företagets eller teamets framgång. En bra chef kan få teamet att nå otroliga resultat och leverera på

UGL

UGL

Dagens företag och organisationer behöver ständigt nya och duktiga ledare. Mest eftertraktade är den sortens medarbetare vars ledarskap kan kultivera ett långsiktigt tänkande bland de anställda och som kan motivera

Teamledarskap

Teamledarskap

En del aktiviteter inom ett företag är helt enkelt för stora och komplicerade för en enda manager att ta hand om och leda. Då är det vanligt att man lägger

Mentorskap

Mentorskap

Mentorskap kan innebära både utmaningar och belöningar. De flesta mentorskap mellan människor syftar till att forma individer till ledare eller åtminstone hjälpa dem att utvecklas för att på så sätt

Full range leadership model

Full range leadership model

När man tänker på olika typer av ledare kan det vara lockande att gruppera dem i enbart två stycken kategorier, nämligen i bra och dåliga ledare. Man kanske har haft

Empowerment

Empowerment

Att må bra och trivas i sig själv är viktigt för att man ska kunna leva ett långt och lyckligt liv. Att trivas i sig själv innebär att man är

Ledaregenskaper

Ledaregenskaper

Ett bra ledarskap är något som ofta är avgörande för hur ens anställda trivs och hur produktiv ens organisation är. Utan ett tydligt ledarskap är risken stor att de anställda