ledarstilar

Ledarstilar: 23 st olika ledarskapsstilar

En ledarstil utgörs av en ledares karaktäristiska beteende när de leder, motiverar, coachar och stöttar grupper av andra människor, så som ett team av anställda. Duktiga ledare kan inspirera och